PRO PUBLICO BONO

łac. pro publico bono - dla dobra publicznego

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."
Thomas Jefferson

Zgodnie z ideą tych słów firma D3P stara się aktywnie wspierać wszelkiego rodzaju fundacje oraz organizacje pożytku publicznego. Wynikiem tych starań jest między innymi kilkuletnia aktywna współpraca z wolontariuszami działającymi w ramach Fundacji Agapeanimali.

Również inne organizacje prowadzące działalność społecznie pożyteczną mogą liczyć na merytoryczne i praktyczne wsparcie ze strony D3P, przy realizacji swoich projektów. Nasza pomoc dotyczy przede wszystkim działań związanych z tworzeniem i opięką nad stronami internetowymi, jak również tworzeniem aplikacji wspierających pracę i uwzględniających szczególne potrzeby danej organizacji.

Jeżeli są Państwo przedstawicielami organizacji pożytku publicznego i potrzebują pomocy z zakresu oferty naszej firmy serdecznie zapraszamy do kontaktu.

REALIZACJE PRO BONO

FUNDACJA AGAPEANIMALI


Fundacja Agapeanimali powstała w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich bytowania i walki z wszechobecną bezdomnością. Bezdomnością, która najbardziej widoczna jest w nieustannie przepełnionych schroniskach, przytuliskach i azylach, gdzie porzucane i niechciane zwierzęta tęsknią za domami, których nikt nie może im zaoferować.więcej

FUNDACJA "CZY MOGĘ POMÓC"


Fundacja CMP - Czy mogę pomóc? powstała w odpowiedzi na pragnienie działania dobroczynnego fundatorów - udziałowców Centrum Medycznego Puławska (CMP). Rozwój działalności podstawowej, czyli usług medycznych Fundatora, powstanie nowych placówek medycznych - spowodowało wzrost możliwości dotarcia do ludzi dobrej woli. więcej